Uz minimalnu kamatu do zajma

19.12.2016
191216-hamag-radionica-sub-01
Share Button

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA u suradnji s HAMAG-BICRO-om, Gradom Vinkovci, HGK Županijskom komorom Vukovar, HOK Obrtničkom komorom Vukovarsko-srijemske županije organizirali su za poduzetnilke radionicu vezanu uz mikro investicijske zajmove, mikro zajmove za obrtna sredstva i male zajmove.

Predstavnici HAMAG-BICRO-a predstavili su nove Programe ESIF Mikro i Malih zajmova, i financijske instrumenata koji se provode u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. –2020. Mikro investicijski zajmovi u iznosu od 1.000 € – 25.000 eura uz kamatu od 0,5% namijenjeni su mikro i malim poduzetnicima i poduzetnicima početnicima za nabavku osnovnih i obrtnih sredstva. Mikro zajmovi za obrtna sredstva u iznosu od 1.000 – 25.000 eura uz kamatu od 1,5% namijenjeni su mikro i malim poduzetnicima samo za obrtna sredstva. Program malih zajmova u iznosu od 25.000 € – 50.000 eura uz kamatu od 0,5% namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima za nabavku osnovnih i obrtnih sredstva. Uredno ispunjavanje obveza po zajmu korisnik zajma može jamčiti samo zadužnicom. Dobar poslovni plan svakako će jamstvo da se dođe kako se čulo do trenutačno najjeftinijih izvora financiranja u cijeloj Hrvatskoj. Zajmovi se naime vraćaju, a poslovnim planom bitno je pojasniti upravo povrat tih sredstava.