Vukovarsko-srijemski župan proglasio elementarnu nepogodu

04.09.2017
susa
Share Button

Zbog velikih šteta nastalih ljetos na poljoprivrednim kulturama od suše i visokih temperatura, vukovarsko-srijemski župan Božo Galić proglasio je elementarnu nepogodu za gradove Ilok, Otok, Vukovar i Županju te 20-tak općina. Rječ je o općinama Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Mikanovci, Štitar, Tordinci, Vođinci i Vrbanja.

Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda spomenutih gradova i općina obvezana su da odmah ili u najkraćem mogućem roku izraditi izvješće s procjenom ukupne štete te ga dostaviti Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, a procijenjene poljoprivredne štete unijeti u Registar šteta u poljoprivredi.