dnevnik

VIJESTI

U Vijestima donosimo aktualne dnevne sadržaje prezentirane u kratkim formama.

termin emitiranja: PON – PET u 14 i 16 sati
trajanje: do 5 minuta