11 C
Vinkovci
Petak, 14 lipnja, 2024

Javni poziv za financiranje troškova pregleda registriranih sportašica-sportaša do 18 godina

-Marketing-spot_imgspot_img
-Marketing-spot_imgspot_img

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjela za sport, mlade i demografiju objavio je Javni poziv za financiranje troškova pregleda registriranih sportašica/sportaša do 18 godina u sportskim udrugama na području Vukovarsko-srijemske županije u 2023. godini.

Vukovarsko-srijemska županija će financirati troškove pregleda, a prijave na Javni poziv može podnijeti udruga koje zadovoljava sljedeće uvjete:

-da je upisana u Registar udruga (uz uvjet da su tijela upravljanja u mandatu), (vidljivo na web stranicama ministarstva uprave https://registri.uprava.hr/#!udruge),

-da je upisana u Registar neprofitnih organizacija i da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (vidljivo na www.mfin.hr izbornik neprofitne organizacije – https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ , registar neprofitnih organizacija),

-da djeluje na području Vukovarsko-srijemske županije,

-da je statut uskladila sa Zakonom o udrugama, odnosno predala zahtjev za upis promjene statuta nadležnom uredu državne uprave (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda),

-da je svojim statutom opredijeljena za obavljanje sportskih djelatnosti kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i Zakonom,

-ima uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugim davateljima javnih sredstava iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja,

-da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

-da je prijavljena aktivnost sukladna Programu javnih potreba u sportu na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu,
da aktivnost bude izvršena unutar proračunske 2023. godine.

Prihvatljivi troškovi cijene zdravstvenog pregleda iznose do 15,00 eura s PDV-om po pregledu sportašice/sportaša isključivo kod licenciranih liječnika sportske medicine sa sjedištem u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Javni poziv otvoren je od 21. veljače 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine ili do utroška financijskih sredstava.

Detalje Javnog poziva pronađite na linku u nastavku https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-financiranje-troskova-pregleda-registriranih-sportasica-sportasa-do-18-godi-1

-Marketing-spot_imgspot_img
Najnovije Vijesti
POVEZANE VIJESTI
-Marketing-spot_img

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime