Poštovani korisnici marketinških usluga,
Obavještavamo vas da sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača Vaše eventualne prigovore za neku od marketinških usluga , možete uputiti na sljedeće načine:

  • poštom na adresu : VTV d.o.o., Trg dr . Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci,
  • telefaxom na: 032/ 492-129,
  • putem e-pošte na: marketing@vktv.tv ili opci.poslovi@vktv.tv,
  • ili osobno u našem poslovnom prostoru , i to na obrascu za prigovore koji se nalazi uz oglasnu ploču VTV-a.

Na podneseni prigovor će se odgovoriti u roku 15 dana od dana primitka prigovora.
Potvrda o primitku prigovora korisniku se dostavlja na isti način na koji se dostavlja i prigovor.

CJENIK VKTV

VTV d.o.o.