11 C
Vinkovci
Ponedjeljak, 2 listopada, 2023

Uvedena je jedinstvena naknada za razvoj za distribucijsko područje VVK

-Marketing-spot_imgspot_img
-Marketing-spot_imgspot_img

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. (VVK) obavještava korisnike na svom distribucijskom području da je 1. srpnja na snagu stupila Odluka o naknadi za razvoj.

Odluku je donijela Skupština Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. na temelju čl. 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) i čl. 23. st. 1. postavka 4. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19).

Ovom odlukom naknada za razvoj uvodi se u jednakoj visini na cijelom distribucijskom području VVK i iznosi 2 kn/m³ po kubičnom metru isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje. Pojedini gradovi i općine već imaju uvedenu naknadu za razvoj. Za gradove Vinkovci i Otok te općine Ivankovo i Cerna ona iznosi 2 kn/m³ i za korisnike u tim gradovima i općinama ovom se odlukom ništa ne mijenja. U Općini Jarmina naknada iznosi 1 kn/m³ što znači da će korisnici u toj općini sada imati za kunu veću naknadu za razvoj. Ostale jedinice lokalne samouprave do sada nisu imale naknadu za razvoj te će im ona biti iskazana na računima u kolovozu.

„Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2022.-2025. koji je objavljen na web stranici www.vvk.hr Kada se govori o izdacima za gradnju komunalnih vodnih građevina treba istaknuti kako se tu radi o svim izdacima koji su nužni za pripremu, provedbu i puštanje u uporabu projekata gradnje komunalnih vodnih građevina, plaćanje udjela u sufinanciranju projekata izgradnje komunalnih vodnih građevina sufinanciranih iz strukturnih fondova i ostalih instrumenata pomoći Europske unije, Hrvatskih voda i drugih vanjskih izvora sufinanciranja te plaćanje obveza iz ugovora o kreditima za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina. Kako je poznato, projekti iz vodnokomunalnog gospodarstva iznimno su skupi te se financiraju iz raznih vanjskih izvora, a dijelom u njihovom financiranju sudjeluje i Vinkovački vodovod i kanalizacija“, kaže Mario Komšić, direktor VVK.

Sredstvima prikupljenima od ove naknade financiraju se npr. predstudija izvodljivosti projekta, studija izvodljivosti projekta, studija utjecaja na okoliš, studija utjecaja na prirodu, izrada idejnog, glavnog i provedbenog projekta i drugih poslova projektiranja, ishođenje potrebnih upravnih dozvola i drugih upravnih akata (lokacijske i građevinske dozvole i sl.), ishođenje posebnih uvjeta za građenje, provedba postupka javne nabave, postupka otkupa i izvlaštenja te rješavanja drugih imovinsko-pravnih odnosa, provedba geodetskih poslova, građenja, nadzora nad građenjem, upravljanje projektom, djelatnost ispitivanja materijala, određenih dijelova ili cijele građevine, troškovi testiranja i probnog pogona, troškovi pravnih postupaka i slično.

Obveznik naknade za razvoj je korisnik vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, naknada se obračunava putem računa za vodnu uslugu na kojima se posebno iskazuje kao jedna od naknada. Prikupljena sredstva evidentiraju se za svaku jedinicu lokalne samouprave posebno. „Treba reći i kako će se udio u sufinanciranju pojedine jedinice lokalne samouprave određivati po kriteriju broja priključaka na javnu vodoopskrbu po pojedinoj jedinici lokalne samouprave ukoliko se radi o zajedničkom financiranju projekata od važnosti za više jedinica lokalne samouprave“, zaključuje Komšić.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Marketing-spot_imgspot_img
Najnovije Vijesti
POVEZANE VIJESTI
-Marketing-spot_img

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime