Vaše Primjedbe

Poštovani korisnici marketinških usluga,
Obavještavamo vas da sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača Vaše eventualne prigovore za neku od marketinških usluga , možete uputiti na sljedeće načine:

poštom na adresu : VTV d.o.o., Trg dr . Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci,

telefaxom na: 032/ 492-129,

putem e-pošte na: marketing@vktv.tv

ili osobno u našem poslovnom prostoru , i to na obrascu za prigovore koji se nalazi uz oglasnu ploču VTV-a.

Na podneseni prigovor će se odgovoriti u roku 15 dana od dana primitka prigovora.
Potvrda o primitku prigovora korisniku se dostavlja na isti način na koji se dostavlja i prigovor.

VTV d.o.o.